Joukkuetoiminnan tärkeänä mahdollistajana ovat toimihenkilöt. Joukkueet tarvitset apua toiminnassaan niin jäällä kuin jään ulkopuolella.

TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT

Jokaisessa joukkueessa on muodostettu vanhempien valitsema johtoryhmä. Johtoryhmään kuuluvat joukkueenjohtaja, valmentajat/ohjaajat (vähintään kaksi), rahastonhoitaja ja huoltaja(t). Näiden lisäksi valitaan myös seuraavia toimihenkilöitä: markkinointi-, tiedottamis- ja talkootöidenvastaavia.

Joukkueenjohtajan tehtävät

 • vastaa yhdessä valmentajien/ohjaajien kanssa kausisuunnitelman ja budjetin laatimisesta kaudelle sekä varainhankinnasta
 • pitää yhteyttä Juniori-KalPan toimistoon
 • varaa harjoituspaikat ja valmistelee ottelutapahtumat
 • johtaa joukkueen toimintaa ja pitää yhteyttä ensisijaisesti lapsiin ja vanhempiin sekä muihin sidosryhmiin
 • vastaa pelisääntöjen laatimisesta ja niiden noudattamisesta yhdessä valmentajien/ohjaajien kanssa
 • vastaa seuran taholta tulleen tiedon välittämisestä joukkueelle
 • omalla toiminnallaan edesauttaa valmentajan työrauha

Vastuuvalmentaja / -ohjaaja:

 • vastaa joukkueen toiminnasta
 • vastaa joukkueen valmentamisesta / ohjaamisesta ja kausisuunnitelmasta
 • suunnittelee kauden harjoituksien teemat ja tavoitteet
 • ohjaa muiden valmentajien / ohjaajien kanssa harjoituksia

Valmentaja / ohjaaja

 • ohjaa yhdessä muiden valmentajien / ohjaajien kanssa harjoituksia
 • vastaa joukkueen pelaajien kehityksen seuraamisesta ja tuloksien taltioinnista
 • ohjaa vanhempia apuohjaajiksi harjoituksiin

Huoltajan tehtävät:

 • vastaa joukkueen yhteisten välineiden luetteloinnista ja huollosta
 • vastaa pelaajien luistimien huollosta
 • opastaa muita vanhempia huoltotehtäviin

Rahastonhoitajan tehtävät:

 • vastaa joukkueen maksuliikenteen hoitamisesta
 • pitää yhteyttä Juniori-KalPan yhteyspäällikköön maksuliikenneasioissa
 • vastaa budjetin toteutumisen seurannasta
 • kerää ja säilyttää tositteet kirjanpitoa varten
 • pyytää tositteisiin joukkueenjohtajan kuittauksen